باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوشست

جشنواره نوروزی کلینیک الهام

جشنواره نوروزی کلینیک الهام

تا ۲ میلیون تومان تخفیف ویژه خدمات پرطرفدار

تا ۲ میلیون تومان تخفیف ویژه خدمات پرطرفدار

فرصـت استفاده از تخفیف‌ها فقط تا ۲۰ فـروردین ۱۴۰۲

فرصـت استفاده از تخفیف‌ها فقط تا ۲۰ فـروردین ۱۴۰۲

Happy New Year

تخفیف‌های ویژه نوروز ۱۴۰۲

تخفیف خدمات زیبایی

کد تخفیف

فرصت استفاده از تخفیف

۲ میلیون تومان تخفیف کاشت مو

Hair-t-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۱ میلیون تومان تخفیف کاشت ابرو

Eyeb-t-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۱ میلیون تومان تخفیف کاشت ریش

Beard-t-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۸۰۰ هزار تومان تخفیف بلفاروپلاستی

Belpharo-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۵۰۰ هزار تومان تخفیف بوتاکس

Botox-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۵۰۰ هزار تومان تخفیف تزریق ژل و چربی

Gel-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۳۰۰ هزار تومان تخفیف فیشیال

facial-1402-elham

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

Copyright © 2023 Clinicelham All rights reserved.